Juridiskie dokumenti

Šeit vari piekļūt visai būtiskajai juridiskajai informācijai un dokumentiem, kas Tev var būt nepieciešami.

Platformas lietošanas noteikumi

Šis dokuments definē noteikumus un vadlīnijas, kas regulē Nectaro investīciju platformas izmantošanu.

Konfidencialitātes politika

Šis dokuments sniedz izpratni par to, kā Nectaro apstrādā Tavu personīgo informāciju.

Rīkojumu izpildes politika

Šis dokuments sniedz informāciju par to, kā Nectaro cenšas panākt optimālu rīkojumu izpildi investoru vārdā.

Ex-ante

Šis dokuments sniedz informāciju par izmaksām un saistītajām nodevām, kas ir saistītas ar ieguldījumiem un ieguldījumu blakuspakalpojumie pakalpojumiem, ko Nectaro sniedz Platformā.

Pamatprospekts RO

Prospekts ir dokuments, kas sniedz informāciju par Parādzīmēm. Šis Pamatprospekts ir saņēmis Latvijas Bankas apstiprinājumu kā pamatdokuments.

Mērķa tirgus apraksts

Šajā dokumentā Nectaro nosaka mērķa tirgu finanšu instrumentiem, ko tā ražo un izplata.

Investoru aizsardzība Nectaro

Šajā lapā ir sniegta informācija par investoru aizsardzību, cita starpā ietverot tādus aspektus kā investoru aktīvu drošība un investoru kompensācijas shēma.

Cenu lapa

Šajā lapā ir izklāstīti Nectaro nodevas un sniegts ilustratīvs piemērs par izdevumiem un maksājumiem, kas saistīti ar investīcijām.

Interešu konfliktu novēršanas politika

Šajā procedūrā ir definēta Nectaro pieeja interešu konfliktu identificēšanai un pārvaldīšanai, kas var rasties tā ikdienas darbības gaitā.

Sūdzību izskatīšanas politika

Šī procedūra nosaka secību, kā tiek saņemtas un pārskatītas klientu sūdzības par Nectaro produktiem, pakalpojumiem un/vai pakalpojumu kvalitāti.

Atbrīvo savas naudas potenciālu jau šodien!

Licencēta Eiropas investīciju platforma.

Investēšana finanšu instrumentos ir saistīta ar risku. Ņemiet vērā, ka visas investētās summas atgūšana netiek pilnībā garantēta.

SIA “Nectaro” (reģistrācijas Nr. 40203016025; juridiskā adrese: Rīga, Jeruzalemes iela 1, LV-1010, Latvija; tālrunis: +371 67783589) ir pilnvarota investīciju platforma ar IBS licenci Nr. 27-5520233, kuru uzrauga Latvijas Banka (adrese: Rīga, Kr. Valdemāra iela 2A, LV-1050, Latvija, tālr.: +371 67022300).

Nectaro ir Valsts ieguldītāju kompensācijas sistēmas, kas izveidota saskaņā ar ES Direktīvu 97/9/EK, dalībnieks. Sistēma aizsargā investorus, nodrošinot kompensāciju gadījumā, ja Nectaro neatdod investoriem finanšu instrumentus vai naudu. Maksimālā kompensācija, ko investors var pieprasīt sistēmas ietvaros, ir 90% no neto zaudējumiem, nepārsniedzot 20 000 eiro.

© 2023 Nectaro. Visas tiesības aizsargātas.