Juridiskie dokumenti

Šeit vari piekļūt visai būtiskajai juridiskajai informācijai un dokumentiem, kas Tev var būt nepieciešami.

Platformas lietošanas noteikumi

Šis dokuments definē noteikumus un vadlīnijas, kas regulē Nectaro investīciju platformas izmantošanu.

Konfidencialitātes politika

Šis dokuments sniedz izpratni par to, kā Nectaro apstrādā Tavu personīgo informāciju.

Rīkojumu izpildes politika

Spēkā no 29.03.2023. līdz 07.06.2024.

Šis dokuments sniedz informāciju par to, kā Nectaro cenšas panākt optimālu rīkojumu izpildi investoru vārdā.

Rīkojumu izpildes politika

Spēkā no 08.06.2024.

Ex-ante

Šis dokuments sniedz informāciju par izmaksām un saistītajām nodevām, kas ir saistītas ar ieguldījumiem un ieguldījumu blakuspakalpojumie pakalpojumiem, ko Nectaro sniedz Platformā.

Pamatprospekts RO

Prospekts ir dokuments, kas sniedz informāciju par Parādzīmēm. Šis Pamatprospekts ir saņēmis Latvijas Bankas apstiprinājumu kā pamatdokuments.

Pamatprospekts MD

Prospekts ir dokuments, kas sniedz informāciju par Parādzīmēm. Šis Pamatprospekts ir saņēmis Latvijas Bankas apstiprinājumu kā pamatdokuments.

Mērķa tirgus apraksts

Šajā dokumentā Nectaro nosaka mērķa tirgu finanšu instrumentiem, ko tā ražo un izplata.

Investoru aizsardzība Nectaro

Šajā lapā ir sniegta informācija par investoru aizsardzību, cita starpā ietverot tādus aspektus kā investoru aktīvu drošība un investoru kompensācijas shēma.

Cenu lapa

Šajā lapā ir izklāstīti Nectaro nodevas un sniegts ilustratīvs piemērs par izdevumiem un maksājumiem, kas saistīti ar investīcijām.

Interešu konfliktu novēršanas politika

Šajā procedūrā ir definēta Nectaro pieeja interešu konfliktu identificēšanai un pārvaldīšanai, kas var rasties tā ikdienas darbības gaitā.

Sūdzību izskatīšanas politika

Šī procedūra nosaka secību, kā tiek saņemtas un pārskatītas klientu sūdzības par Nectaro produktiem, pakalpojumiem un/vai pakalpojumu kvalitāti.

Smart-Reinvest lietošanas noteikumi

Šajā dokumentā ir izklāstīti noteikumi un vadlīnijas, kas attiecas uz Nectaro piedāvāto funkciju Smart-Reinvest. Tajā ir sniegta detalizēta informācija par funkcijas darbību, tostarp par to, kā automātiski tiek atkārtoti investēti līdzekļi.

Pamatinformācijas dokuments RO

Šajā dokumentā Tev ir sniegta pamatinformācija par šo ieguldījumu produktu. Šīs informācijas sniegšana paredzēta likumā; nolūkā palīdzēt Tev izprast šī produkta raksturu, riskus, izmaksas, iespējamos ieguvumus un zaudējumus un palīdzēt Tev salīdzināt to ar citiem produktiem.

Pamatinformācijas dokuments MD

Šajā dokumentā Tev ir sniegta pamatinformācija par šo ieguldījumu produktu. Šīs informācijas sniegšana paredzēta likumā; nolūkā palīdzēt Tev izprast šī produkta raksturu, riskus, izmaksas, iespējamos ieguvumus un zaudējumus un palīdzēt Tev salīdzināt to ar citiem produktiem.

Atbrīvo savas naudas potenciālu jau šodien!